Jämställdhet och Mångfald

På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

Vi är medlem i Diversity Charter Sweden som är en ideell förening. Föreningen arbetar genom sina medlemmar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter förbinder vi oss att aktivt arbeta med mångfald och inkluderande förhållningssätt i vår egna organisation. Diversity Charter Sweden är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter.