Steg 1. Det är viktigt att få en bra start!

2011 startade rekryteringsföretaget We Select med målet inställt på att utmana de traditionella rekryteringsföretagen – ge kunden all varumärkesexponering, höja kandidatupplevelsen till nya nivåer, ha helt transparenta och inkluderande processer. Vi byggde en verksamhet på mer än bara nätverk och vi valde en prissättning för långsiktiga, återkommande samarbeten och inte för kortsiktiga lösningar.

Steg 2. Jobba målinriktad och leverera värde över tid.

We Select är, och kommer fortsätta vara, ett av Sveriges bästa företag inom rekrytering. Vi har på 7 år vunnit förtroendet hos över 100 av Sveriges starkaste, och inte sällan största, varumärken. 800 utförda rekryteringsuppdrag per år, Gasell två år i rad på rekordtid (tredje är redan klart). Lägg till att vi 2017 blev ett av Sveriges 641 Superföretag!

Sedan starten har vi tillsatt drygt 2 300 uppdrag varav hälften chefer och specialister.

Steg 3. Leda utvecklingen på den nya kandidatmarknaden och därmed hjälpa kunderna att ligga steget före.

We Select har på bara ett år blivit en ledande aktör inom Employer Branding och annonsering i sociala medier vilket innebär ett helt nytt sätt att attrahera talangerna. Vi har ett marknadsteam av experter inom området som, i kombination med unik data om kandidaterna, når fantastiska resultat! Vi konsulterar några av världens främsta bolag i långsiktiga globala projekt, men hjälper även framtidens superföretag att nå just sin målgrupp i enskilda rekryteringar.

Steg 4. En digital lösning som underlättar, förenklar och förbättrar.

Tillsammans med bolaget REKRY är vi en Game Changer i vår bransch hjälper därmed våra kunder att själva bli det genom våra lösningar och tätt samarbete. Vi erbjuder världens kanske första hybrid inom kompetensförsörjningens alla delar och ett oslagbart systemstöd för detsamma.

We Select har nått dit vi är idag genom att Add Value i processens alla steg avsett behov. Vi kommer nu tillsammans med REKRY göra det på ett unikt och kraftfullt sätt. Samarbetar du med oss så kommer du att se resultat direkt. Det är vårt löfte. Kanske viktigast av allt och något vi är enormt stolta över – We Make Heroes – både internt hos er och hos oss.

Steg 5. Vi är långt ifrån klara!

We are Game Changers
We Add Value
We Make Heroes

Vi är We Select.